Algemene voorwaarden van Het Nutsbedrijf

Artikel 1. Wie zijn wij en wie ben jij

1. Wij zijn Het Nutsbedrijf
Hugh Shipman en Marlies Boink
Palingbeekstraat 6
8902 Zillebeke
België

e-mail
telefoon en whatsapp: +32 (0)493 419 426
website: https://www.hetnutsbedrijf.be

ondernemingsnummer: BE 0501.914.721
bankrekeningnummer: BE22 0019 6795 0447 t.n.v. Hugh Shipman

2. Jij bent de consument, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Je bent minstens 18 jaar oud.

Artikel 2. Toepasselijkheid en voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat wij in onze webwinkel doen aan jou als consument.

2. Wij leveren enkel aan consumenten in de lidstaten van de Europese Unie.

3. Door een bestelling te plaatsen op onze website, aanvaard je deze algemene voorwaarden. Je kunt deze algemene voorwaarden altijd terugvinden via de website.

Artikel 3. Aanbod, prijs, en verzendkosten

1. Alle prijzen worden vermeld in Euro en zijn inclusief BTW

2. Verzendkosten worden apart aangerekend en zijn terug te vinden onder Verzending en retouren.
3. Onze goederen worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de spullen die we aanbieden. Maar als er overduidelijk een fout of vergissing vermeld staat, zijn wij niet verplicht alsnog te leveren.
Heb je vragen over de spullen die wij aanbieden, stel ze dan via e-mail, whatsapp of telefonisch voordat je bestelt.

4. Zodra je betaling is ontvangen en wij je bestelling per mail hebben bevestigd, is de overeenkomst tussen ons definitief. Je betaalt altijd vooraf en dat kan bij ons via

 • Bancontact

 • Ideal

 • Visa- of Mastercard

 • Apple Pay
 • Giropay
 • een overschrijving naar bankrekeningnummer BE22 0019 6795 0447 t.n.v. Hugh Shipman

5. Om een artikel te kopen, voeg je het toe aan je winkelmandje. Daarna geef je het adres in waar de producten geleverd moeten worden (alleen adressen binnen de EU worden aanvaard). Daarna volgt een overzichtspagina waar je deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk moet aanvaarden en waar je de betaling bevestigt. Hierdoor wordt je bestelling definitief. Je hoeft geen account aan te maken maar het mag wel. Dat maakt het bestelproces sneller wanneer je bij ons terugkomt.

Artikel 4. Levering

1. Je bestelling wordt geleverd op het door jou aangegeven adres. Wanneer een artikel voorradig is, wordt dit binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden. Wanneer het niet voorradig is, brengen we je persoonlijk op de hoogte.

2. Leveringsprocedure:

 • jij geeft als klant aan waar de bestelling geleverd moet worden
 • de levering wordt uitgevoerd door een transporteur tijdens werkuren. Ben je afwezig, dan laat de transporteur een bericht achter met verdere info over de manier waarop je de bestelling kunt ontvangen. Als daar kosten aan zijn verbonden, zijn die voor jouw rekening.

 • het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen gaat over op jou of op degene die de goederen voor jou aanneemt, op vanaf het moment waarop de goederen in ontvangst worden genomen.

3. Als wij niet kunnen leveren binnen de afgesproken termijn, heb je het recht kosteloos af te zien van je bestelling.

4. Onze verzendingen naar jou gebeuren altijd op ons risico. Maar als jij goederen naar ons terugstuurt, ben jij ook verantwoordelijk voor het transport.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade wegens late of niet-levering door de transporteur. In zulke gevallen zijn we slechts aansprakelijk voor de waarde van de goederen waarvan jij kunt aantonen dat je ze niet hebt ontvangen.

Artikel 5. Retouren

1. We gaan zo zorgvuldig mogelijk met jouw bestelling om, maar er kan natuurlijk weleens iets mis gaan. Als er iets niet in orde is met je bestelling (je krijgt bijvoorbeeld per ongeluk de verkeerde goederen of de bestelling is beschadigd ) neem dan binnen 48 uur contact met ons op. Kunnen we je probleem niet oplossen, dan mag je de bestelling terugsturen en zijn de kosten voor de retourzending voor onze rekening. Wij vergoeden deze tegen het gewone posttarief.

2. Worden de spullen geleverd conform de bestelling, maar besluit je dat je ze niet wilt houden, dan heb je het recht om zonder opgaaf van reden de spullen terug te sturen en dit binnen 14 dagen vanaf de eerste dag die volgt op de levering. De verzendkosten zijn in dit geval wel voor jouw rekening.

3. Procedure voor retourzending :

 • bij beschadigde of verkeerde levering:
  – je meldt binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling wat het probleem is via een e-mail.
  – wacht met terugsturen totdat je van ons een bevestiging hebt gekregen en een retourformulier, zodat je de spullen op onze kosten kunt terugsturen.
  – op het retourformulier vermeld je de reden van retour en je IBAN bankrekeningnummer waarop we de terugbetaling kunnen storten.
  – daarna stuur je de goederen in de staat waarin je ze ontving en in de originele verpakking terug naar Het Nutsbedrijf, Palingbeekstraat 6, 8902 Zillebeke, België

 • bij herroeping met of zonder opgaaf van reden:
  je meldt binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, dat je deze niet wilt houden via een e-mail.
  – je krijgt een retourformulier en vermeldt daarop je IBAN bankrekeningnummer waarop we de terugbetaling kunnen storten
  – daarna stuur je de goederen onbeschadigd en in de originele verpakking terug naar Het Nutsbedrijf, Palingbeekstraat 6, 8902 Zillebeke, België. De verzendkosten betaal je zelf.
  – zodra de goederen bij ins zijn aangekomen, betalen we zo snel mogelijk het bedrag terug, uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 6. Conformiteit en garantie

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. Onze goederen voldoen aan alle op het moment van je bestelling bestaande wetten.

2. Bovendien hanteren wij voor de non-foodgoederen de wettelijke minimumgarantietermijn van 2 jaar op nieuwe, en 1 jaar op tweedehandsgoederen indien het artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 1 of 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 7. Overmacht

1. In geval van overmacht kun je ons niet dwingen onze verplichtingen na te komen. We kunnen ofwel onze verplichtingen opschorten voor zolang de overmacht duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 9. Klachtenregeling & geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten of producten, kan je contact opnemen via e-mail. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl 

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kun je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr