Cracking heartnuts

Heartnoten have a hard shell. It is almost impossible to seperate them neatly on the seam with an ordinary nutcracker. No worries: a hammer will do the trick!

Hartnoten kraken

Hartnoten hebben een harde schaal. Met een gewone notenkraker is het bijna onmogelijk om ze mooi op de naad te splijten en twee harthelften over te houden. Maar met een hamer lukt het wel!

benodigdheden voor kraken
hartnoot vastpakken

2. Hold the nut between your thumb and index finger, with the seam touching the hard surface.
You may want to cover the surface with a cloth.

2. Houd de noot tussen duim en wijsvinger, met de naad op het harde oppervlak.
Je kunt er eventueel een keukendoek overheen leggen.

hartnoot kraken

3. Give a firm. short blow on the seam with the hammer.
Repeat this until you hear the shell burst with a "tick" (usually after 2 to 3 blows).

3. Geef met de hamer een stevige tik op de naad.
Doe dat tot je de schaal hoort openspringen (meestal na 2 of 3 tikken). 

4. Grip the nut in the nutcracker and lightly squeeze until the nut opens slightly at the sharp end.

4. Neem de noot in de notenkraker en knijp lichtjes tot de noot aan de punt opengaat.

hartnoot openen

5.Insert the knife in the open sharp end and move it along the seam around the nut. You may have to wiggle about a bit.

5. Steek het mes in de openstaande punt en beweeg het langs de naad rondom de noot.
Soms moet je voorzichtig wrikken.

6. Remove the fruit and keep the shells.
6. Haal het vruchtvlees eruit en bewaar de schalen